• La consellera general Susanna Vela també demana els llistats dels llocs pendents d’avaluar i dels redefinits en els darrers cinc anys.

La consellera general del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat una demanda d’informació al Govern per conèixer els treballs d’anàlisi fets per descriure el lloc de treball de “traçador” i determinar el nivell de classificació, la família professional a la que pertany, el contingut del propi lloc de treball, els requisits acadèmics, etcètera.

 

Alhora, també es demana el llistat dels llocs de treball de tota l’Administració general i dels cossos especials que han estat avaluats, redefinits i reclassificats en els darrers anys, i el llistat dels llocs encara pendents d’avaluar, reavaluar, redefinir i reclassificar.

 

La demanda es produiex després que en la compareixença davant la comissió legislativa de sanitat del passat 23 de febrer, el director de l’Oficina Covid -que va ser creada per decret al novembre- expliqués als consellers generals l’organització i les funcions d’aquesta, i també que s’havia creat el lloc de treball de “traçador”, que no existia fins aleshores ni al Cos general ni als cossos especials. En relació a la creació d’aquest lloc de treball, també es va explicar que fins al moment havien desenvolupat les seves tasques treballadors procedents de diferents ministeris i departaments, així com personal del SAAS i la CASS i treballadors contractats a través d’empreses de treball temporal, que realitzaven la feina a hores, i procedents del Servei d’Ocupació.

 

Aquestes explicacions van generar interès en el sí del Grup parlamentari socialdemòcrata per conèixer l’avaluació realitzada i l’anàlisi feta per poder descriure el lloc de treball de “traçador” i veure quin nivell de classificació se li ha assignat, la fitxa del lloc de treball, com s’ha creat el dit lloc “i com s’han assignat aquestes places atenent a la dificultat tècnica, la responsabilitat del lloc de treball i el seu impacte”, argumenta Vela.

 

La consellera general socialdemòcrata també planteja els dubtes expressats pel Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) en relació a la manera que s’havia procedit a l’adscripció d’aquest lloc de treball, “ja que a diferència d’altres llocs que requereixen d’una anàlisi, perquè són llocs que han evolucionat amb el temps, aquests són llocs que no han estat avaluats encara i s’ha procedit de forma bastant ràpida a avaluar i crear un nou lloc de treball”.