El grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat una esmena de devolució al Govern per tractar alguns punts de l’acord amb l’empresa catalana que podrien arribar a ser perjudicials

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat avui una esmena de devolució al Govern sobre l’acord Grífols. Els socialdemòcrates, que històricament han apostat sempre per la diversificació econòmica, comparteixen la idea que una empresa com Grífols s’instal·li al país amb un centre de recerca immunològica, com ja s’ha manifestat amb els vots favorables a les modificacions de lleis pertinents per a facilitar la instal·lació de l’empresa catalana perquè es considera una bona iniciativa, així com també ho ha fet saber la consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, qui ha demanat que es declari d’interès nacional.

 L’esmena de devolució al Govern recau perquè, després d’analitzar el pacte de socis, s’han trobat algunes consideracions que generen dubtes als socialdemòcrates, que la ciutadania hauria de conèixer i que es demana debatre el dijous a la sessió del Consell General. Unes qüestions que també s’han tramès des del grup parlamentari al cap de Govern, Xavier Espot.

 El principal punt a discutir que han observat els socialdemòcrates rau en què el Govern sigui soci d’aquesta societat, però no s’hagin buscat altres fórmules lligades a la cessió del terreny (com per exemple un lloguer) i que aquesta participació suposi comprometre’s a assolir una sèrie de responsabilitats que no es veuen correctament des del grup parlamentari del PS. En aquest sentit, la més “preocupant” és el pacte 8.2, on s’estableix que en el cas que l’empresa no pugui tirar endavant per alguna sentència o situació que impedeixi exercir la seva activitat, el Govern, a través d’ADI, s’obliga a comprar la totalitat de la societat. “Ens sembla un pacte complicat i enrevessat des del punt de vista jurídic i que pot suposar assumir unes càrregues importants en un futur. És un pacte molt desequilibrat perquè si el negoci no pot tirar endavant i té dificultats el Govern es compromet a comprar tota la societat” ha detallat el president del grup parlamentari, Pere López.

 Un  altre pacte que els socialdemòcrates no acaben de veure amb bons ulls és aquell que estableix una participació del 20% del Govern, ja que la clàusula calculada mai pot anar a la baixa i pot ser perjudicial arran de la fórmula d’obligació. Una clàusula de protecció dels accionistes minoritaris que és habitual, però sempre que aquests la vulguin exercir i no per imposició, com en aquest cas.

 Així mateix, no s’ha calculat amb l’aportació del terreny i, comparat amb allò que aporta Grífols, podria més elevada. López també ha manifestat al cap de Govern altres preocupacions com que Grífols no es compromet a aportar 25 milions d’euros sinó en buscar finançament i que el terreny no es pugui utilitzar com a penyora o aval per part de la societat per obtenir finançament.

 Una sèrie d’elements prou importants com per haver de fer un debat al Consell General. “Cal que la ciutadania conegui elements pacte de socis i fer un debat al voltant dels mateixos i demanar al Govern que asseguri que determinats riscos que puguin suposar una càrrega, com l’obligació de comprar l’empresa o que el terreny no s’utilitzi com a penyora” ha detallat López.