El conseller general Roger Padreny ha realitzat una pregunta oral al Govern que serà debatuda al ple del Consell General del pròxim 10 de juny del 2021

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat a tràmit una pregunta oral al Govern amb relació al projecte de construcció d’un aeroport al Bosc del Moretó, a Grau Roig, per saber si l’executiu tirarà endavant aquest projecte, en cas d’una avaluació positiva per part de l’ Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI).

El conseller general ha recordat que el passat 18 de març del 2021, ell mateix va realitzar 5 preguntes escrites al Govern alertant que l'Autoritat Aeronàutica Andorrana (AAA) havia analitzat, el passat 10 de setembre del 2020, els dos estudis entregats per la Cambra a Govern i fets per les NAVBLUE ("Feasibility study for the creation of a new airport in Andorra") i CGX ("Aéroport International d'Andorre, Etude de Faisabilité Technique et Aéronautique") i que havia establert que la infraestructura no tenia viabilitat tècnica, detallant que "limitacions tècniques i afectacions a la seguretat són suficientment importants com per no continuar amb el projecte".

No obstant això, en les respostes a les preguntes escrites que va formular Padreny, del passat 30 d’abril, el Govern d’Andorra ha precisat que “la valoració de l’OACI, juntament a la que va emetre l’AAA, servirà per decidir si tècnicament és viable el projecte presentat, o bé si cal aturar l’estudi respecte d’aquest emplaçament”.

Un projecte que, segons referma i reitera Padreny “de forma repetida s'ha descartat tècnicament aquest terreny, tant en l'actualitat, com en un passat", fent referència que tant a l'última avaluació feta per l'Autoritat Aeronàutica Andorrana, així com una altra avaluació feta el 2007 per la mateixa OACI, sobre la viabilitat del Bosc de Moretó com a terreny per construir una infraestructura aeroportuària, ja s’estableix la inviabilitat del projecte.

Per aquest motiu, el conseller general Roger Padreny torna a demanar “coherència i rigor” al Govern i saber si, “en cas d’avaluacions contradictòries”, el Govern tiraria igualment endavant les fases següents del projecte al Bosc de Moretó.

Per últim, el conseller Padreny demana altre cop més transparència al Govern, ja que  “encara estem esperant que el Govern faci pública l’avaluació de l’AAA i l’expliqui a tota la ciutadania”.