El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat 52 esmenes amb la finalitat d’assolir un text que acabi amb l’actual precarietat dels treballadors públics.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat avui 52 esmenes al projecte de modificació de la Llei de Funció Pública que tenen com a objectiu que el nou text la modernitzi, la dignifiqui i la posi en valor. Així ho han fet saber el president del grup socialdemòcrata, Pere López, la consellera general Susanna Vela, els quals han destacat que no es pot seguir amb l’actual política de precarietat dels treballadors públics i que cal millorar-la.

Vela ha exposat que, per exemple, els socialdemòcrates aposten perquè els treballadors interins que faci més de 5 anys que ocupen un mateix lloc de treball puguin optar a les condicions que rep un funcionari, que aquells que portin més de 10 anys i hagin accedit a través d’un concurs públic passin directament a tenir la categoria de funcionari i que l’administració no pugui tenir interins més de dos anys seguits amb la finalitat que s’hagin de posar noves places de contractació pública i aconseguir així que només un 10% de la plantilla siguin treballadors interins (un 15% en el cas del cos d’Educació). A més, el PS també proposa donar més veu i vot en els comitès operatius de l’administració amb la representació de dos membres del sindicat de l’administració pública.

El text dels socialdemòcrates també argumenta la necessitat de retornar al sistema dels triennis enlloc dels quinquennis i altres esmenes més tècniques de millora de redacció sobre expedients i temes disciplinaris.

López ha destacat la demanda de modificar les graelles salarials, sobretot de la part més baixa arran de l’increment del cost de la vida, i que s’encomana al Govern que en un termini màxim de 12 mesos des de l’entrada en vigor de la llei s’actualitzin els imports dels complements dels membres dels cossos especials. En aquest sentit, el president del grup parlamentari socialdemòcrata també ha subratllat que no s’ha pogut treballar la proposta correctament, ja que se’ls ha denegat l’accés a l’informe públic que es va realitzar per a treballar aquesta modificació de la llei de Funció Pública -i que va costar 150.000 euros- i que, a més, s’ha obligat a treballar “amb pressa” perquè el debat per aprovar aquesta modificació de llei es farà, extraordinàriament, en una sessió del consell General prevista per al 21 de juliol.