El grup socialdemòcrata ha votat a favor de tres proposicions i projectes de llei, s’ha abstingut en una i s’ha manifestat en contra de dues.

La consellera general Judith Salazar ha subratllat avui en la sessió del Consell General que s’ha desenvolupat durant tota la jornada la necessitat de fer un pacte d’Estat en matèria d’habitatge perquè les mesures actuals no són resolutives i cal buscar noves solucions. Salazar ha iniciat les intervencions del grup parlamentari socialdemòcrata amb l’exposició dels tres problemes principals que posa de manifest l’informe anual del Raonador del Ciutadà corresponent al 2019 com són l’habitatge, la manca de proporcionalitat del percentatge d’embargaments dels saig i les prestacions socials on la consellera general també ha destacat el retard en el tractament de les patologies no associades a la Covid-19. Sobre habitatge, el conseller general Carles Sánchez ha exposat aquest vespre també l’esmena a la totalitat al projecte de llei de creació de l’Institut de l’Habitatge. Sánchez ha destacat l’aposta pel dret a l'habitatge basat en l'habitatge públic d'ús social i en el de preu assequible, però l’esmena ha estat rebutjada amb 17 vots en contra.

Un dels punts més debatuts ha estat la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, en la qual el grup socialdemòcrata ha presentat un total d’11 reserves d’esmena. Salazar ha exposat que el PS aposta per la creació d’un sistema de vot electrònic perquè és segur, milloraria i facilitaria la participació i no és costós, ja que els socialdemòcrates han tractat la qüestió amb diversos experts i el cost s’ha quantificat en 180.000 euros per 200.000 electors, una xifra molt superior a les dades de població d’Andorra. Així mateix, s’ha proposat modificar la formació de les meses electorals, amb un president i quatre vocals triats per sorteig públic i amb l’objectiu que cap persona que figuri inscrita en candidatures polítiques hi pugui formar-hi part. “Volem que es despolititzi la jornada electoral i es fomenti la participació dels ciutadans a les meses i no dels polítics” ha destacat Salazar. La consellera també ha defensat la proposta de millora de la proporcionalitat en la representativitat per tal que siguin proclamats consellers generals elegits en les circumscripcions parroquials dos candidats per cada una de les parròquies i ha recordat el govern ha de reconèixer que cal una modificació en aquest sentit. El grup parlamentari socialdemòcrata finalment s’ha abstingut en la votació de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.

El president del grup parlamentari, Pere López, ha presentat a la resta de forces polítiques el vot particular dels socialdemòcrates en relació al Projecte de llei de recuperació i de resolució d'entitats bancàries i d'empreses d'inversió. López ha destacat que s’ha decidit realitzar-lo perquè és necessari  “un redactat millor per aquesta disposició”, tant pel que fa al contingut com a tècnica legislativa, ja que no inclou els terminis màxims per a aquestes resolucions. El grup parlamentari ha demanat a la Síndica General la possibilitat de votar parcialment la disposició, ja que els socialdemòcrates han votat favorablement a la resta del text perquè comparteix la voluntat d’alinear el país en matèria d’homologació bancària i financera a nivell internacional.

La consellera general Susanna Vela ha anunciat el vot a favor a la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2008, del 12 juny, de fundacions. Vela ha recordat però, que tot i l’aprovació s’aprofitarà per treballar elements de la llei que encara hi manquen, com per exemple integrar bonificacions fiscals.

 

Blockchain, e-sports i confiança electrònica.

Els socialdemòcrates també han votat en contra de la Proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain. El conseller general Joaquim Miró ha intervingut per exposar que el text actual és de "gran complexitat" i que "sembla més un article de divulgació" arran de les paraules tècniques que s'utilitzen. Miró ha subratllat que la proposició de llei presenta diverses deficiències, que no està adaptat a la realitat del país i que la complexitat del document fomentarà que augmenti l’interès en operar a l’estranger.

Pel que fa al Projecte de llei d'esports electrònics, el grup parlamentari socialdemòcrata ha votat en contra perquè es considera que no ofereix seguretat jurídica ni les garanties públiques en la protecció de l’interès del menor. “És una llei desequilibrada que no respon a l’interès general” ha comentat el conseller general Roger Padreny. Padreny, prèviament, ha defensat amb una reserva d’esmena que l’edat mínima per als jugadors professionals dels e-sports sigui de 16 anys per la incompatibilitat amb l’etapa d’escolarització, amb l’actual llei de relacions laborals i perquè, per qüestions de desenvolupament molts dels jocs i professionals així ho estableixen. “Els menors són infants i es mereixen el seu desenvolupament propi” ha subratllat en referència a la proposta de la majoria de no establir cap limitació d’edat.

Finalment, el conseller general Roger Padreny ha anunciat el vot a favor del grup socialdemòcrata en el Projecte de llei de modificació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica. “Aquests avenços han de ser positius per totes bandes, tant per la part pública amb l’objectiu de millorar-ne l’agilitat administrativa, com també, per aportar una dinamització i una seguretat major a l’activitat de la part privada” ha subratllat el conseller general. Padreny ha detallat que el text resultant millora en diferents aspectes com la seguretat jurídica, ja que s’amplien el conjunt de definicions que preveu la llei; l’homologació internacional; nous mecanismes de verificació electrònica en el moment d’expedir un certificat electrònic qualificat.