El grup parlamentari ha presentat 19 esmenes a la Proposició de llei qualificada de protecció civil on també destaquen la necessitat d’enllestir el Mapa de Riscos pel que fa a les zones inundables i de dotar de pressupost la Comissió Nacional per assessoraments externs.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat avui les 19 esmenes a la Proposició de llei qualificada de protecció civil. Els consellers Jordi Font i Susanna Vela han exposat l’aposta per suprimir la figura del Sometent d’aquest text, que es considera superada amb els cossos professionals actuals, i crear un cos de voluntaris de protecció civil amb recursos i amb la formació necessària. Font i Vela han subratllat que la Protecció Civil de país “funciona satisfactòriament”, però que necessitava d’un marc legal, fet pel qual Font ha destacat la importància d’aquesta Llei, però ha lamentat que els grups que donen suport al Govern no han comptat amb la presència dels grups de l’oposició per a fer la seva redacció.

Una de les altres propostes dels socialdemòcrates pel que fa a la Proposició de llei qualificada de protecció civil és que el Mapa de Riscos estigui enllestit abans dels tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, com es proposa al document, ja que només manca per aprovar el punt relatiu a les zones inundables.

Els consellers generals socialdemòcrates finalment també han exposat la voluntat de dotar de pressupost la Comissió Nacional de Protecció Civil, en cas de requerir un assessorament extern,  ateses les competències que li són encomandes per emetre informes sobre disposicions legals i les normes tècniques.