El Grup Parlamentari Socialdemòcrata renuncia a dues de les propostes principals que havia fet i reclama la integració d’una Institució Nacional de Drets Humans amb l’objectiu de garantir i assegurar que el Raonador assoleixi “l’estàndard més elevat de protecció a la ciutadania”.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat avui 11 esmenes a la seva Proposició de Llei del Raonador del Ciutadà per tal d’adaptar-se al criteri emès pel Govern posterior a la presentació de dit text i facilitar així que la Llei sigui aprovada i permeti dotar de més competències i un major rang a la institució del Raonador del Ciutadà per tal que la institució assoleixi “un estàndard més elevat de protecció de la ciutadania”.

La presidenta del Grup parlamentari, Judith Casal, ha explicat que, més enllà de modificacions de forma exposats en les esmenes presentades, hi ha dos “canvis significatius” respecte al text inicial, ja que els socialdemòcrates pretenien complir tots els requeriments de la Comissió de Venècia, però també són conscients “que la majoria parlamentaria no la tenim i ens hem d’acollir als seus suggeriments”.

En primer lloc, el PS ha suprimit la proposta que les resolucions administratives i queixes interposades al Raonador del Ciutadà pugessin donar efectes suspensius pel que fa a terminis per interposar recurs contra dits actes. Tot i que els socialdemòcrates consideren que és necessari per no saturar la Justícia amb conflictes que puguin ser resolts amb la mediació del Raonador, el Grup parlamentari ha decidit acotar-se al criteri de Govern per tal d’aconseguir que s’aprovi la llei. En segon lloc, els socialdemòcrates també han acceptat que el Raonador del Ciutadà no tingui legitimitat per interposar qüestions de constitucionalitat sobre lleis i reglaments de forma directa, però sí que consti a la llei que pot traslladar una qüestió concreta al Consell General o a l’executiu per tal que aquestes institucions ho analitzin i actuïn, si ho consideren convenient. “Govern entén que la llista que es preveu a la Constitució és taxativa. És una interpretació perquè no ho diu el text constitucional i per tant nosaltres enteníem que podem legitimar al Raonador, ja que la seva tasca és la defensa dels Drets Humans, és a dir, els protegits constitucionalment”.

Casal també ha exposat el reclam d’adaptar la Llei del Raonador del Ciutadà als anomenats Principis de París, per tal que la institució assumeixi les competències d’una Institució Nacional de Drets Humans per a la promoció i protecció d’aquests. Els socialdemòcrates proposen que aquesta institució es trobi dins de la del Raonador del Ciutadà per tal de tenir una doble garantia de monitoreig de compliment dels tractats internacional i assolir les recomanacions formulades per diferents Comitès de les Nacions Unides.