La formació presenta una reserva d’esmena per establir l’obligatorietat del seu coneixement als professionals de la salut i d’altres professions titulades

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat una reserva d’esmena al Projecte de llei reguladora de les professions titulades de la salut i a la modificació de la Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals per tal de garantir el dret de rebre atenció en català. D’aquesta manera, la formació socialdemòcrata torna a posar la vulneració d’aquest dret al debat en el Consell General.

Els consellers generals socialdemòcrates volen que, de la mateixa manera que els professionals de la salut hauran d’acreditar un nivell B2 de català per poder exercir al país, també ho hagin de fer els ja establerts al Principat, donant-los un termini de dos anys per assolir el certificat. S’entén que “és imprescindible el compliment de l’obligació de tots els professionals titulats de la salut d’utilitzar la llengua catalana, de conformitat amb el que estableix la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial”. A més, no demanar aquest requisit “estableix un greuge comparatiu entre els professionals col·legiats a partir de l’entrada en vigor i els anteriors”, justifica la reserva d’esmena.

La mateixa reserva d’esmena s’ha entrat per al Projecte de modificació de la llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, doncs sinó el text no s’adequaria a les disposicions de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, s’establiria un greuge comparatiu entre professionals nouvinguts i els ja establerts, i a més, “per davant de la UE, serà més fàcil de defensar el requisit de la llengua si es demostra que s’exigeix a tots els professionals”.

A aquest segon text, a més, també s’ha fet reserva d’esmena per debatre la necessitat d’establir un límit de distància per ser considerat fronterer i una altra per tal que els professionals titulats que desenvolupin la seva activitat al país per un període curt també s’hagin de sotmetre a les normes deontològiques establertes pel col·legi o associació professional pertinent, a més de per dotar aquests darrers de potestat disciplinària. A més, els col·legis o associacions tindrien potestat per determinar anualment la ràtio de professional/població que estimin adient per tal d’orientar el Ministeri d’Interior a l’hora de fixar les quotes pertinents.


(28 de novembre del 2022)