El conseller general Roger Padreny ha presentat la iniciativa a tot el Ple com a coordinador de la proposta i des del grup parlamentari socialdemòcrata s’ha destacat l’orgull i felicitat per l’assoliment d’aquesta fita

Tots els grups parlamentaris han votat aquesta tarda a favor de la Proposta d’Acord de Joventut que s’ha treballat conjuntament entre les forces parlamentàries i les joventuts dels diferents partits polítics del país. El conseller general socialdemòcrata, Roger Padreny, ha estat encarregat de presentar-la aquest vespre com a coordinador d’ambdues parts i ha subratllat la importància que des de les institucions es promoguin noves polítiques amb perspectiva de joventut. “Aquesta proposta d'acord és el resultat d'una llarga anàlisi de la situació present i de la voluntat de pensar noves solucions a curt, mitjà i llarg termini, que ens permetin concretar una resposta conjuntural a diverses polítiques públiques que afecten de forma específica la joventut del nostre país” ha destacat Padreny.

El conseller general ha especificat que la proposta s’estructura 11 àmbits temàtics i ha subratllat que les 72 mesures aprovades han seguit un consens amb totes les forces implicades i que busquen reforçar la política de participació juvenil, implicant el reconeixement, les fortaleses, interessos i habilitats dels i de les joves, així com oferir oportunitats reals perquè puguin participar en les decisions que els afecten. “Considerem que ara és el moment d'elaborar aquesta proposta perquè una crisi és també una oportunitat per repensar i repensar-nos. És l'oportunitat d'afrontar nous debats, bàsics i estructurals per al futur del nostre país”.

Així mateix, Padreny ha destacat que l’aprovació d’aquesta Proposta d’Acord de Joventut permet l'obertura del Consell General a la participació, i suposa un canvi de paradigma amb noves polítiques públiques amb perspectiva de joventut. El conseller general socialdemòcrata s’ha mostrat molt feliç i ha finalitzant el seu discurs agraint tots els membres que han format part d’aquesta realitat. “Avui, a Andorra, la joventut ha fet sentir la seva veu”.

El conseller general Carles Sánchez, com a representant socialdemòcrata que també ha treballat en aquesta iniciativa, ha intervingut per destacar la voluntat negociadora de totes les parts i la importància de la joventut en temps de crisi. “La joventut és un grup d’edat, sí, però és també el canvi i el pas de la vida infantil a la vida adulta, del cercle familiar a la participació a la societat”.

Sánchez ha afirmat que la Proposta d’Acord de Joventut és bàsica perquè aborda la situació de la joventut d’una manera verament transversal. “Veure les polítiques públiques des d’una perspectiva de joventut permet llegir millor les problemàtiques i, és clar, les solucions”.

Finalment, ha subratllat l’orgull del grup parlamentari socialdemòcrata per l’assoliment d’aquesta fita i ha agraït la resta de forces que han donat suport i han contribuït al desenvolupament de la Proposta d’Acord de Joventut.