Des dels òrgans directius del Partit Socialdemòcrata i arran de les declaracions efectuades a diversos mitjans de comunicació en relació amb les nostres candidates a les eleccions generals i actuals parlamentàries, Judith Salazar i Susanna Vela, volem deixar palès el ple suport a les nostres companyes de partit i membres del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

Després dels comicis i en vista dels resultats, ja es va fer l’anàlisi i l’autocrítica necessàries, però vam continuar confiant i remarcant la vàlua, les capacitats, la coherència i el compromís de totes i tots els membres de les nostres llistes. 

Gràcies a conselleres com Judith Salazar i Susanna Vela vam assolir objectius fonamentals la legislatura passada, com una llei de la persona i la família més igualitària i justa per a les parelles de qualsevol orientació sexual; l’educació en valors pública i alternativa a una educació religiosa; una llei d’igualtat entre homes i dones millor; una reforma de la llei de la funció pública també millorada respecte del projecte entrat al Consell General; un Estatut de l’artista que es va aprovar per assentiment, o una llei dels treballadors per compte propi que no inclogués la figura dels falsos autònoms, entre d’altres. És per això que considerem un privilegi tenir-les com a representants al Consell General.

Estem convençuts que la presidenta i la presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata treballen amb una dedicació i un compromís inqüestionables per tirar endavant el projecte que va presentar l’aliança socialdemòcrata a les darreres eleccions generals: un programa clar i coherent amb la ciutadania com a protagonista i amb l’objectiu de millorar el benestar i la qualitat de vida de tota la població d’Andorra.

Per tot això, i posant al capdavant la lleialtat al Grup Parlamentari Socialdemòcrata, volem expressar el suport total a les nostres companyes, que van formar part essencial de l’equip encarregat d’elaborar i defensar aquest programa juntament amb altres membres de l’aliança socialdemòcrata.