La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha sol·licitat també quines han estat publicades al BOPA i quines no, com a seguiment d’una demanda d’informació iniciada la legislatura passada.

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha sol·licitat al Govern saber el nombre d’adjudicacions licitades per concurs públic i la xifra de les directes, així com l’objecte de la licitació, la quantitat adjudicada i els terminis de realització de les obres i/o serveis licitats per ministeris i departaments des del 5 d’abril de 2021 fins a dia d’avui.

Així mateix, Casal demana quines d’aquestes han estat publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i quines no, ordenades per ministeri i departaments, per data d'adjudicació i de publicació i/o d'aprovació per Govern.

Aquesta demanda d’informació entrada per la consellera general socialdemòcrata es formula com a seguiment de la qual ja es va iniciar la legislatura passada -i que va permetre detectar, per exemple, que l’executiu havia sol·licitat realitzar un informe sobre avortament i Coprincipat- i amb l’objectiu de verificar el comportament del Govern pel que fa a les adjudicacio