El conseller general ha demanat en una pregunta escrita que l’executiu manifesti a qui s’han atorgat aquestes ajudes “perquè s’han fet amb els diners de totes i tots els contribuents”.

El conseller general Pere Baró ha entrat avui una pregunta escrita a Sindicatura dirigida al Govern sobre els avals extraordinaris concedits per l’executiu durant la pandèmia de la Covid-19, més coneguts com a crèdits tous.

Baró ha sol·licitat conèixer de forma pública quines empreses han demanat i han retornat aquests crèdits (desglossat per sectors d’activitat econòmica); quines no els han tornat i quins expedients s’han obert per tal de resoldre el retorn d’aquests avals.

El conseller general ha entrat aquesta pregunta escrita amb la finalitat que el Govern esclareixi públicament quins són els negocis que s’han beneficiat dels ajuts i, sobretot, quines empreses són les que no han complert amb l’acord, ja que es tracta de diners que provenen de les arques públiques. “Ha de ser de coneixença pública el nom de les empreses que han rebut aquestes ajudes perquè s’han fet amb els diners de tots i totes els contribuents. No pot ser que l’executiu amagui aquesta informació reiteradament i segueixi el tarannà de poca transparència al qual ens té acostumats”.