El conseller general socialdemòcrata considera que “des de Govern han oblidat que el Pas de la Casa és una de les zones on més ingressos es reben per part del turisme

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern sobre les campanyes publicitàries efectuades per Andorra Turisme i el Ministeri de Turisme.

Entre les qüestions formulades, el conseller general vol saber quantes campanyes es van fer específicament per promocionar el Pas de la Casa (desglossat en xifres reals i percentatges) perquè “tenim la percepció que es fan accions per promoure el turisme al país en general i a les valls centrals, però des de Govern han oblidat que el Pas de la Casa és una de les zones on més ingressos es reben per part del turisme i de la qual no es fa suficient promoció”.

Baró també ha demanat conèixer el nombre total de campanyes que es van realitzar entre 2021 i 2023, així com la quantitat econòmica que es va destinar a cada una d’elles i els formats i mitjans de comunicació on es van difondre i la seva durada. Així mateix, el conseller general ha preguntat quin és el retorn econòmic obtingut d’aquestes campanyes, el sistema que d’avaluació que s’utilitza per a conèixer el grau d’assoliment d’aquestes campanyes, qui s’encarrega de fer-ho i el grau d’assoliment d’aquestes i quines subvencions es van donar des d’Andorra Turisme a esdeveniments puntuals els anys 2021, 2022 i el 2023.