El conseller general ha entrat una bateria de preguntes sobre la situació actual del Centre Residencial d’Educació Intensiva.

El conseller general Pere Baró ha entrat avui una bateria de preguntes dirigides al Govern sobre l’actual situació del Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI), sobretot arran del darrer afer en el qual un dels usuaris, menor, ha marxat i no ha retornat sense previ avís.

Baró ha sol·licitat conèixer els protocols de recerca de fuga de joves en risc fora de l’àmbit familiar, així com la xifra de persones que han marxat sense avís del centre des de la seva creació l’any 2022, detallant edat, motiu d’internament, temps de fugida i especificar en cas que no hagi tornat.

El també president del PS ha demanat pel nombre d’ingressats que hi ha al CREI (per edat, temps d’ingrés, i altres centres anteriors) i el percentatge comparatiu d’ingressats del 2023 en aquest període respecte a l’actual. Així mateix, el conseller general ha preguntat pel personal adscrit al centre, així com les seves titulacions i especialitzacions, i pel percentatge comparatiu del nombre total de treballadors de l’any 2023 en aquest període respecte a l’actual.

Finalment, es demana per l’acompanyament que es fa a les famílies dels ingressats i quan està prevista la posada en marxa dels pisos tutelats pel CREI.