El conseller general socialdemòcrata ha recordat que a les conclusions del darrer informe de la Cambra de Comerç es destaca que és el segon factor que dificulta la producció al país.

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat a Sindicatura una pregunta oral dirigida al Govern sobre les mesures que l’executiu està prenent respecte la problemàtica de la mà d’obra.

El conseller general ha recordat que les conclusions de l’informe de conjuntura juliol-desembre 2022 de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis -publicat el 18 de maig de 2023-, destacaven que el segon factor que dificulta l’augment de la producció (en un 38%) del país és la manca de mà d’obra. Així mateix, Baró ha subratllat l’anunci que el ministeri d’Interior va fer sobre una quota especial de 600 treballadors per aquest estiu, així com els requisits aprovats per la mateixa cartera per accedir al reagrupament familiar.

Per aquests motius, el conseller general ha preguntat al Govern si “no creu que les mesures que s’estan prenent les darreres setmanes són entre elles contradictòries per pal·liar el problema de la manca de mà d’obra constatada pels empresaris?” perquè considera que amb aquestes “tindrem l’efecte contrari al desitjat i necessari per les empreses del país”.