El conseller general socialdemòcrata ha entrat una bateria de preguntes on sol·licita conèixer amb quina periodicitat es fa, quin cost tenen i quines han estat les conclusions.

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat avui una bateria de preguntes escrites amb relació a la resposta rebuda a la demanda d’informació referent al projecte de l’heliport nacional a la Caubella.

Baró ha demanat saber si s’estan duent a terme les inspeccions necessàries per assegurar-se de la implementació de les mesures de prevenció que figura a dit projecte i si s’estan realitzant inspeccions. De fer-se, el conseller general del PS sol·licita conèixer qui les fa, amb quina periodicitat i quin cost tenen, així com quines són les conclusions d’aquestes, desglossades per data d’inspecció.

Finalment, el també president del Partit Socialdemòcrata, pregunta per la planta endèmica a la qual es fa referència en els documents que l’executiu va fer arribar al conseller general arran de la demanda d’informació, el qual qüestiona si ja s’ha fet el transplantament d’aquesta i quin n’ha estat el resultat.