Conseller general i President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Data de naixement
13/10/1971

Trajectòria política i institucional
Conseller de Comú de la Massana (2007-2009)
Ministre d'Economia i Finances (2009-2011)
Primer Secretari del Partit Socialdemòcrata d'Andorra (2013-2015)
Conseller General (2015-2019)
President del Grup Parlamentari Mixt (2015-2017)
President del Partit Socialdemòcrata d'Andorra (2017-2019)
President suplent del Grup Parlamentari Mixt (2018-2019)
Membre de la Comissió Legislativa de Política Exterior (2015-2019)
Membre de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost (2015-2019)
Membre de la Comissió d'Educació, Recerca, Cultura i Esports (2015-2019)
Membre de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l'estabilitat financera (2015-2019)
Membre suplent de la delegació andorrana a l'Assemblea Parlamentària de l'Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) (2015-2019)

Càrrecs parlamentaris
President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
President de la Comissió Legislativa de Política Exterior
Membre de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
Membre titular de la Delegació andorrana a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE)

Formació i trajectòria professional
Llicenciat en ADE Postgrau en Auditoria de Comptes
Màster en Auditoria de Qualitat Economista
Auditor
 

Xarxes: 
Twitter: @PereLopezAgras
Instagram: @perelopezagras
Notícies