Partit Socialdemòcrata

Preguntes a Govern sobre el pagament als comuns de les transferències no congelades el 2017