Partit Socialdemòcrata

Pregunta sobre les possibles modificacions de la llei d'urbanisme