Partit Socialdemòcrata

Pregunta sobre les polítiques d'habitatge del Govern