Partit Socialdemòcrata

Pregunta sobre els informes jurídics de la reforma comunal