Partit Socialdemòcrata

Pregunta sobre els casos de violència de gènere