Partit Socialdemòcrata

Pregunta a Govern sobre les retallades incloses al pressupost de la CASS