Partit Socialdemòcrata

Pregunta a Govern sobre la composició del consell d'administració de la CASS