Partit Socialdemòcrata

Intervencions de Pere López en el debat de les reserves d'esmena sobre les definicions a la llei de transferències