Partit Socialdemòcrata

Intervencio de Pere López en el debat de l'esmena a la totalitat al marc pressupostari part 1