Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de presa en consideració de la llei de transparència i accés a la informació