Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de les reserves d'esmena sobre els drets sanitaris dels menors