Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de preus mínims del tabac