Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de drets i deures dels pacients i de la història clínica