Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat sobre les deduccions fiscals per patrocinis esportius