Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat dels informes del Tribunal de Comptes de l'exercici 2016