Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de totalitat de la llei de funció pública