Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de presa en consideració de la modificació de la Llei de la CASS