Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de l'esmena a la totalitat a la llei de mesures urgents pel mercat de l'habitatge de lloguer