Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de l'esmena a la totalitat del marc pressupostari 2016-2019, actualitzat el 2017