Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en el debat de la reserva d'esmena sobre la regla d'or