Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en defensa de la reserva d'esmena sobre el criteri de solidaritat de la llei de transferències