Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Pere López en defensa de la reserva d'esmena per incrementar la partida de Polítiques d'igualtat