Partit Socialdemòcrata

Intervenció de López en la llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges