Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat del Codi de procediment penal