Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les lleis de solvència i de conglomerats financers