Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la reserva d'esmena per incrementar la partida dels controls de fiscalització