Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei del Tribunal d'Arbitratge