Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en defensa de les reserves d'esmenes sobre el règim sancionador de la llei de policia