Partit Socialdemòcrata

Degat de presa en consideració de la proposició de llei de la persona i la família