Partit Socialdemòcrata

Debat del crèdit per pagar les transferències pendents als comuns de l'any 2017