Partit Socialdemòcrata

Debat de la modificació de la llei de creació del pla de pensions de la funció pública