Partit Socialdemòcrata

Una solució al problema del lloguer

Crea: 07/12/2019 - 10:53

Foc i lloc publicat al Diari d'Andorra (12-7-2019)

Aquesta setmana ha estat important per a mi i per a la resta de companys del grup parlamentari socialdemòcrata. Hem presentat la primera proposició de llei que impulsem aquesta legislatura: una modificació de la Llei del fons de reserva de jubilació (FRJ) que té com a objectiu afrontar el problema que més preocupa actualment la societat andorrana: la dificultat de trobar un habitatge de lloguer a un preu assequible.
 
A grans línies, el que proposem és que el fons de reserva destini part del seu patrimoni a invertir per a la creació d’un parc immobiliari de pisos que puguin posar-se al mercat a un cost de lloguer accessible però que a la vegada aporti un rendiment interessant per a l’entitat. Aquests habitatges es comprarien i es rehabilitarien seguint criteris d’eficiència energètica i d’accessibilitat i un percentatge (un mínim del 15% i del 5%, respectivament) es destinarien a famílies amb necessitats socials i estudiants. En aquest darrer cas, i per no veure compromesa la rendibilitat del fons, la diferència amb el preu normal es cobriria mitjançant les ajudes al lloguer que ja atorga Govern.
 
Entenem que aquesta proposta té diversos i importants avantatges. Per una banda, en pocs anys entrarien al mercat de lloguer tota una sèrie de pisos a uns preus inferiors als actuals, fet que generaria un efecte deflacionista molt necessari. Per l’altra, també ajudaria a diversificar les inversions del fons. Cal no oblidar que, els darrers anys (i el 2018 n’és un bon exemple), aquest ha sofert pèrdues importants a conseqüència de la volatilitat de molts productes financers. La inversió immobi­liària, que a més es faria a Andorra, seria molt més segura i sòlida –entitats d’altres països ja fan actuacions similars i tampoc podem oblidar que l’FRJ ja ho fa amb els pisos i locals de Prada Casadet. Per últim, la rehabilitació dels immobles generaria llocs de treball i seria un impuls en la lluita contra el canvi climàtic en apostar per clars criteris d’eficiència energètica.
 
Crec que la llei és una bona solució per a una situació greu, que afecta i fa patir molts ciutadans. I ens agradaria treballar-la amb altres grups polítics i associacions per millorar-la i aconseguir que sigui un pas endavant per aconseguir que tothom tingui accés a un habitatge digne a un preu raonable.