Partit Socialdemòcrata

Per una llei de societats cooperatives

Crea: 06/19/2020 - 12:27

La realitat econòmica actual, molt afectada per la pandèmia de la Covid-19 pot obligar i estimular el país a afrontar la creació de treball i de riquesa a partir de la iniciativa de les persones, a vegades des del propi esforç i compromís dels treballadors i dels nous emprenedors, que poden trobar en la seva associació i treball els recursos necessaris per afrontar projectes d’interès comú. Les societats cooperatives poden ser una excel·lent solució.

Les cooperatives estan formades per persones que decideixen associar-se entre si per dur a terme una activitat. Socis i/o treballadors són els propietaris de l’organització i també són a la vegada els seus gestors. Els socis de les cooperatives participen activament en les decisions tècniques i productives que configuren la manera com es realitza el treball que cal dur a terme. Tots els socis tenen els mateixos drets i les mateixes responsabilitats en l’esdevenir de la societat. La propietat és compartida entre tots els socis, el nombre del qual és variable i il·limitat. La responsabilitat és col·lectiva encara que limitada, és a dir que no afecta el patrimoni personal en cas de fallida.

Els estatuts de cada cooperativa estableixen el capital mínim que ha d’aportar cada soci. En  basar-se en el principi de gestió democràtica, tots els vots valen el mateix sense importar les seves aportacions. Tenen caràcter democràtic i participatiu.

Per poder crear cooperatives a Andorra és necessària una llei de Societats Cooperatives.

Incorporar a l’ordenament jurídic andorrà el model de societat cooperativa pot contribuir a obrir possibilitats a la iniciativa dels ciutadans que poden permetre la seva millora econòmica, social i de qualitat de vida.

La Constitució reconeix el dret a crear entitats empresarials, i als treballadors i emprenedors a defensar els seus interessos, també regula el dret a la llibertat d’empresa i promulga, dins el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.

Així mateix en els antecedents jurídics andorrans hi ha una forta presència dels drets comunals, que enllacen directament amb els valors de les noves dinàmiques empresarials guiades per l’interès comú dels seus socis i les formes econòmiques col·lectives que aporten les cooperatives.

Les tendències a la concentració econòmica, a la globalització i el greu augment de l’atur a Andorra recomanen promoure formes més obertes de participació en l’activitat econòmica i social, incorporar la possibilitat de desenvolupar noves iniciatives des de la realitat del capital social existent en la població i fer de la democràcia econòmica i de l’economia social un factor de creixement i enriquiment col·lectiu del país.